گیره بالون
مواد شیمیایی
مواد آزمایشگاهی
 
 
 
Merck ، Scharlau ، Sigma-Aldrich ، Panreac ، Riedel ، Applichem ، Fluka ، CDH ، SD Fine ، DAEJUNG ، DUKSAN ، PARS CHEMIE

مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی

نویسنده : Ha med | تاریخ : 10:06 ق.ظ - یکشنبه 7 مرداد 1397


Merck ، Scharlau ، Sigma-Aldrich ، Panreac ، Riedel ، Applichem ، Fluka ، CDH ، SD Fineمرک , شارلو , شارلب ,  سیگما ، آلدریچ , پانراک , ریدل , اپلیکم , فلوکا , سی دی اچ , استیفانبرچسب ها : مواد شیمیایی , مرک , شارلو , تجهیزات آزمایشگاهی , مواد شیمایی هندی , CDH ,
 

Merck ، Scharlau ، Sigma-Aldrich ، Panreac ، Riedel ، Applichem ،Fluka ، CDH ،SD Fine

نویسنده : Ha med | تاریخ : 11:04 ق.ظ - سه شنبه 8 اردیبهشت 1394


Merck ، Scharlau ، Sigma-Aldrich ، Panreac ، Riedel ، Applichem ، Fluka ، CDH ، SD Fine


1 12 Acetone for gas chromatography SupraSolv®
2 Acetic acid 1/10 /USSR
3 33209 Acetic acid min 99.8%/Sigma-Aldrich
4 974 Allyl alcohol for synthesis
5 1271 Alkaliblau Indikator
6 Ammonium dichromate CP /JHD
7 10011 Ammonia Solution AnalaR /BDH
8 AL0127 n-Amyl alcohol /Scharlau
9 212722 Antimonio /Panreac
10 28604 Astra- Diamond Green  G X /Riedel
11 9200 Azur I
12 BA0055 Barium chloride dihydrate , reagent grade/Scharlau
13 BA0053 Barium chloride dihydrate , extra pure/Scharlau
14 820138 1.2.4Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride for synthesis
15 Benzyl Benzoate B.P
16 1825 Beryllium oxid anhydrous ,extra pure
17 چینی Bismarck brown Y
18 100165 Boric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
19 Boric acid (ACS) pure p.a /POCH
20 BR0120 N-Bromosuccinimide,extra pure / Scharlau
21 B5705 Brilliant cresol blue/SCP
22 VE0070 Bromocresol green ,indicator
23 103025 Bromocresol purple
24 چینی Bromocresol purple (AR) /Kermel
25 20018 Bromophenol red /BDH
26 3023 Bromophenol red indicator
27 1990 1-Butanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
28 102002 Cadmium acetate dihydrate extra pure
29 CA0190 Calcium chloride anhydrous , granulated , extra pure
30 27856 Calcium chloride fused granular3-8 mesh/BDH
31 2053 Calcium granular particle size about 2-6 mm LAB
32 20305 Calcium nitratetetrahydrate AR/SDFCL
33 251179 Canada Balsam for clinical diagnosis /Panreac
34 166 Carbonat de bismuth/Paris
35 2223 Carbon tetrachloride for liquid chromatography LiChrosolv®
36 CA0380 Carmine C.l.75470, for microscopy
37 122509 Cesium chloride for analysis /Panreac
38 802809 2-Chloropropane for synthesis
39 39512 Chromosorb  W NAW /Riedel
40 39507 Chromosorb  P NAW /Riedel
41 102533 Cobalt(II) chloride hexahydrate extra pure
42 2544 Cobalt oxide G R
43 2588 Coffeine sodium benzoate powder
44 61145 Copper acetate monohydrate  purum p.a/Fluka
45 CR0135 Cryolite ,sYnthesis grade
46 VI0025 Crystal violet, C.l.42555,indicator, extra pure
47 27826 Cumene (iso – propylbenzene)  /BDH
48 13034 4-4Diantipyrylmethane/BDH
49 DI0972 N,N-Dimethylaniline , synthesis grade / Scharlau
50 3457 2.5Dimethylbenzenesulfonic acid 
51 803238 1,2-Dichlorobenzene for synthesis
52 DI0415 2.6-Dichlorophenol-indophenoi sodium salt dihydrate reagent/Scharlau
53 930 Diethyl ether for spectroscopy Uvasol®
54 3053 N,N-Dimethylformamide GR for analysis ACS,ISO,Reag.Ph Eur
55 DI1225 2-4Dinitrophenydrazine, reagent grade/Scharlau
56 BA0060 Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, reagent grade
57 3091 Diphenylcarbazide GR for analysis
58 3091 Diphenylcarbazide GR for analysis
59 ET0085 Diisopropyl ether , synthesis grade/Scharlau
60 107961 Entellan® new rapid mounting medium for microscopy
61 32752 Eriochromcyanin/Riedel
62 32752 Eriochromcyanin/Riedel
63 NE0045 Eriochrome blach T,C.l 14645 indicator/Scharlau
64 3168 Eriochrome blue-black B PM metal indicator
65 3164 Eriochrome cyanine R GR for analysis (reagent of aluminium
66 9021 Esbach reagent
67 141317 Ethylene glycol mono - ethyl ether/Panreac
68 121869 Ethylenediamine PA/Panreac
69 161897 Ethylene glycol mono methyl ether,99% PS/Panreac
70 138962 Ethyl red ph=4.5 - 5.5/ BDH
71 892 Ethyl orthoformate pure
72 90582 Ferrous iodide B.P.C /England
73 L14980 Glycoli acid 67% ag .soln/ ALFA Aesar
74 347107 Gum arabic/CARLO ERBA
75 404111 Hydrochloric acid 1N/CARLO ERBA
76 404211 Hydrochloric acid 0.1N/CARLO ERBA
77 7657 Lactose monohydrate (milk sugar) for microbiology درباز    
78 004343 Lead sulphite/BDH
79 5312 Litmus extra pure indicator
80 5809 Magnesia rods for the phosphorus salt pearls LAB
81 12297 Magnesium chromate/Riedel
82 MA0048 Magnesium nitrate hexahydrate,extra pure
83 141404 Magnesium sulphate 7-hydrate
84 934045 Malachite green  for microscopy/CDH
85 5977 Marble powder for water analysis
86 6059 Methyl benzoate extra pure
87 Methyl bromide/ USA
88 Methyl red  ind/POCH
89 106075 Methyl red sodium salt (C.I. 13020) water-soluble indicator
90 5998 Metachromgelb
91 6008 Methanol extra pure Ph Eur,BP,NF
92 32213 Methanol puriss.p.a ACS reagent grade /Sigma-Aldrich
93 6130 Mixed indicator 5 for ammonia titrations
94 532 Molybdatophosphoric acid hydrate GR for analysis ACS,Reag. P
95 400 Molybdic acid about 85% MoO3 (containing ammonium molybdate)
96 Natrium arsanilic
97 4040 Neufuchsin
98 38270 Nitric acid 0.1mol/Riedel
99 30709 Nitric acid 65%/Sigma-Aldrich
100 OR0020 Orcein, for microscopy
101 OR0035 Orcinol monohydrate ,extra pure
102 6888 Papanicolaou's solution 2a Orange G solution (OG 6) for cyto
103 Paraplast  55-57 C /USA
104 1775 Petroleum benzine GR for analysis boiling range 40-70°C ,
105 10197 Petroleum spirit 60 - 80 / BDH
106 38090 Potassium bomide 0.1N /Riedel
107 141494 Potassium chloride PRS
108 PO0266 Potassium hydroxide,pellets , extra pure /Scharlau
109 PO0280 Potassium hydroxide, solution1 mol/(1) N)
110 30120 Potassium iodate /Riedel
111 PO0410 Potassium iodide .reagent grade/Scharlau
112 60472 Potassium  permangnate 0.02 mol/1 (0.1) standard TiT/Fluka
113 5117 Potassium pyroantimonate GR
114 921433 Phenanthroline Ar -1.10 /JHD
115 144852 Phenol, crystallized/Panreac
116 109535 pH-indicator strips(non-bleeding)pH 0-14
117 30417 Phosphoric acid, 85%ACS reagent/Sigma-Aldrich
118 39537 Porapak Q /Riedel
119 996 1-Propanol extra pure
120 6595 Rhodizonic acid disodium salt indicator for sulfate titratio
121 6595 Rhodizonic acid disodium salt indicator for sulfate titratio
122 A4439 Rose bengal C.L 45440/Applichem
123 81533 Silicegel 60     70-230 mesh` / Mn                                              
124 PL0070 Silver sulfate ,extra pure /Scharlau
125 SO0032 Sodium acetate anhydrous,extra pure/Scharlau
126 SO0035 Sodium acetate anhydrous,reagent grade/Scharlau
127 38150 Sodium arsenite 0.05mol/Riedel
128 SO0091 Sodium azide, extra pure/Scharlau
129 SO0250 Sodium chromate , reagent grade
130 SO0199 Sodium citrate dihydrate,extra pure/tri
131 SO0333 Sodium dihydrogen phosphate monohydrate,extra pure /Scharlau
132 901632 Sodium diphenylamine -4-sulfonate /JHD
133 SO0337 Sodium hydrogen phosphate anhydrous , reagent grade /di-
134 REACHM Sodium meta bisulfite pure/USSR
135 SO0565 Sodium metaperiodate ,reagent grade/Scharlau
136 71800 Sodium oxalate puriss.p.a 99.5% /Fluka
137 6557 di-Sodium oxalate GR for analysis 
138 SO0535 Sodium perchlorate monohydrate , extra pure/Scharlau
139 40216 Sodium silicate solution/SDFCL
140 REACHM Sodium sulfite anh pure/USSR
141 SO0672 Sodium sulfite ,extra pure/Scharlau
142 SO0665 Sodium sulfate anhydrous, powder ,extra pure/Scharlau
143 6672 Sodium tungstate dihydrate extra pure
144 6673 Sodium tungstate dihydrate GR for analysis
145 14304 Sodium tungstate-2- hydrate pure/Riedel
146 44095 Soya bean meal/BDH
147 760280 Stanard methylene blue tablets/BDH
148 ES0063 Tin (II) chloride dihydrate , extra pure/Scharlau
149 Tin (II) sulfate pure/POCH
150 Tin (II) oxide pure/POCH
151 Tin powder for laborat use 99.85%/POCH
152 Tin(II)chloride anhydrous pure/POCH
153 ES0065 Tin(IV) chloride , synthesis grade/Scharlau
154 958 Trichloroethylene extra pure
155 20370 Triethanolamine AR/SDFCL
156 821177 Trimethylamine (50% solution in water) for synthesis
157 161955 o-Toluidina / Panreac
158 131745 Tolueno PA/Panreac
159 582 Tungstophosphoric acid hydrate cryst. extra pure
160 TW0040 Tween 40,extra pure/Scharlau
161 947201 Vanadium (V) oxide/Fluka
162 1383 Wright's eosin methylene blue solution for microscopy
163 822337 m-Xylene for synthesis 
164 141787 Zinc nitrate 6-hydrate PRS
165 CI0207 Zinc sulfate heptahydrate,reagent grade/Scharlau
166 Zinc valerianate/Berlin
برچسب ها : مواد شیمیایی , مرک , شارلو , پانراک , فلوکا , Merck , Scharlau ,
 

حلالیت چست

نویسنده : Ha med | تاریخ : 01:13 ب.ظ - دوشنبه 22 اردیبهشت 1393

حلالیت چیست؟

حلالیت یک ماده عبارت است از تمایل ان برای ایجاد محیط همگن با مواد دیگری که معمولا حلال نامیده می شود. بررسی میزان و چگونگی حلالیت یک ترکیب در محیط های شیمیایی متفاوت , اطلاعاتی در مورد گروههای عاملی موجود در ترکیب , وزن مولکولی تفکیک الکترولیتی , دیفوزیون و … به دست می اید. برای شناسایی ترکیبات الی , انها را بر حسب حلالیتشان در حلال های مختلف دسته بندی می کنیم.

عوامل موثر در حلالیت:

معمولا ترکیبات قطبی در حلالهای قطبی و ترکیبات غیر قطبی در حلالهای غیر قطبی حل میشوند.

در ترکیبات مشابه افزایش نیروی بین مولکولی سبب کاهش حلالیت میگردد.

در ترکیبات مشابه افزایش وزن مولکولی سبب کاهش حلالیت میشود.

در ترکیبات مشابه وجود شاخه جانبی باعث افزایش حلالیت میگردد.


الف) اثر دما بر انحلال پذیری

اثر تغییر دما بر انحلال پذیری یک ماده به جذب شدن یا آزاد شدن گرما به هنگام تهیه محلول سیر شده آن ماده بستگی دارد. با استفاده از اصل لوشاتلیه می توان اثر تغییر دما بر روی انحلال پذیری یک ماده را پیش بینی کرد. اگر فرآیند انحلال ماده حل شونده ، فرآیندی گرماگیر باشد، انحلال پذیری آن ماده با افزایش دما افزایش می‌یابد. اگر انحلال ماده حل شونده فرآیندی گرماده باشد، با افزایش دما ، انحلال پذیری ماده حل شونده کاهش می‌یابد.
انحلال پذیری تمام گازها با افزایش دما ، کاهش پیدا می‌کند.

تذکر:تغییر انحلال پذیری با تغییر دما به مقدار آنتالپی انحلال بستگی دارد. انحلال پذیری موادی که آنتالپی انحلال آنها کم است، با تغییر دما تغییر چندانی نمی‌کند.

ب) اثر فشار بر انحلال پذیری

اثر تغییر فشار بر انحلال پذیری مواد جامد و مایع معمولا کم است ولی انحلال پذیری گازها در یک محلول با افزایش یا کاهش فشاری که به محلول وارد می‌شود، به میزان قابل توجهی تغییر می‌کند.مقدار گازی که در یک دمای ثابت در مقدار معینی از یک مایع حل می‌شود با فشار جزئی آن گاز در بالای محلول نسبت مستقیم دارد.

اگر انحلال ماده حل شونده فرآیندی گرماده باشد، با افزایش دما ، انحلال پذیری ماده حل شونده کاهش می‌یابد. معدودی از ترکیبات یونی ( مثل Na2CO3 , Li2CO3 ) بدین گونه عمل می‌کنند. علاوه بر این ، انحلال پذیری تمام گازها با افزایش دما ، کاهش پیدا می‌کند. مثلا با گرم کردن نوشابه‌های گازدار ، گاز دی‌اکسید کربن موجود در آنها از محلول خارج می‌شود. تغییر انحلال پذیری با تغییر دما به مقدار آنتالپی انحلال بستگی دارد. انحلال پذیری موادی که آنتالپی انحلال آنها کم است، با تغییر دما تغییر چندانی نمی‌کند

استفاده از حلالیت در شناسایی جسم ناشناخته:

استفاده از حلالیت تا اندازه ای عوامل شیمیایی موجود در جسم آلی را مشخص میکند. مثلا ترکیبات اسیدی معمولا در سود و ترکیبات قلیایی معمولا در اسید کلریدریک 5% حل میشوند.

استفاده از حلالیت اطلاعاتی در مورد بعضی از خصوصیات ترکیب ناشناخته میدهد. از حل شدن یک جسم در آب تا اندازه ای به قطبی بودن آن مطمئن میشویم و یا در حالیکه اسید بنزوئیک در آب حل نمیشود اما در صورتیکه با سود ترکیب شود تولید بنزوات سدیم میکند که براحتی در آب محلول است.

استفاده از حلالیت اطلاعاتی را در مورد وزن مولکولی جسم ناشناخته میدهد، مثلا در مورد سریهای همانند (همولوگ) که دارای یک عامل شیمیایی باشند معمولا آنهایی که تعداد کربن آنها کمتر از 4 باشد در آب حل و آنهایی که تعداد کربن آنها بیش از 5 اتم کربن باشد معمولا در آب نامحلولند.

طبقه بندی بر اساس حلالیت:

آزمون حلالیت برای هر جسم مجهولی باید انجام شود. این آزمون در تشخیص گروههای عاملی اصلی ترکیبات مجهول دارای اهمیت است. حلالهای متداول برای آزمایش حلالیت عبارتند از:
HCl 5%, NaHCO3 5%, NaOH 5%, H2SO4, Water, Organic Solvent

ترکیبات با توجه به حلالیتشان به 7 گروه تقسیم میشوند:

گروه 1) ترکیباتی که هم در آب و هم در اتر محلولند

گروه 2) ترکیبات محلول در آب و نامحلول در اتر

گروه 3) نامحلول در آب ولی محلول در محلول رقیق سدیم هیدروکسید که به دو دسته زیر تقسیم میشوند:

الف) محلول در سدیم هیدروکسید رقیق و محلول در سدیم بیکربنات 5%

ب) محلول در سدیم هیدروکسید رقیق و محلول در کلریدریک اسید رقیق

گروه 4) نامحلول در آب ولی محلول در هیدروکلریدریک اسید رقیق

گروه 5) هیدروکربنهایی که شامل کربن، هیدروژن و اکسیژن هستند ولی در گروه 1 تا 4 نبوده ولی در سولفوریک اسید غلیظ محلولند

گروه 6) تمام ترکیباتی که ازت یا گوگرد ندارند و در سولفوریک اسید غلیظ نامحلولند

گروه 7) ترکیباتی که ازت یا گوگرد داشته و در گروه 1 تا 4 نیستند. تعدادی از ترکیبات این گروه در سولفوریک اسید غلیظ محلولند.

آزمایش حلالیت (عوامل موثر بر حلالیت)

مـواد مـورد نـیـاز:

الف: (حلال ها)

1- آب 2-متانول 3-هگزان

ب: (جسم حل شونده)

1- سدیم کلرید 2-گلوکز 3- نفت

وسایل مورد نیاز:

1-لوله آزمایش 2- بطری

شرح آزمایش:

مرحلة اول: اضافه کردن نمک،گلوکز و نفت به آب

ابتدا مقداری آب به لوله های آزمایش اضافه می کنیم.

حال در لوله ی اول به مقدار فرضی یک عدس، نمک طعام به حلال (آب) اضافه می کنیم. و به همین ترتیب:

در لوله ی آزمایش دوم هم به مقدار فرضی یک عدس، گلوکز به حلال (آب)اضافه می کنیم.

و در لوله ی سوم نیر به مقدارمعین، نفت به حلال (آب)اضافه می کنیم تا میزان حلالیت هر یک از مواد یاد شده در حلالِ آب را بررسی کنیم.

مشاهده می شود:

· 1- درآزمایش نمک با آب مشاهده شد : نمک در آب حل می شود ونتیجه گرفتیم كه چون نمک قطبی است درآب كه قطبی است حل می شود.

· 2- درآزمایش گلوکز با آب مشاهده شد : گلوکز در آب حل می شود ونتیجه گرفتیم كه چون گلوکز قطبی است درآب كه قطبی است حل می شود.

· 3- درآزمایش نفت با آب مشاهده شد : نفت در آب حل نمی شود ونتیجه گرفتیم كه چون نفت غیر قطبی است رآب كه قطبی است حل نمی شود.

مرحله دوم: اضافه کردن نمک،گلوکز و نفت به حلال اتانول

ابتدا مقداری آتانول به لوله های آزمایش اضافه می کنیم.

حال در لوله ی اول به مقدار فرضی یک عدس، نمک طعام به حلال (اتانول) اضافه می کنیم. و به همین ترتیب:

در لوله ی آزمایش دوم هم به مقدار فرضی یک عدس، گلوکز به حلال (اتانول)اضافه می کنیم.

و در لوله ی سوم نیر به مقدارمعین، نفت به حلال (اتانول)اضافه می کنیم تا میزان حلالیت هر یک از مواد یادشده در حلالِ اتانول را بررسی کنیم.

مشاهده می شود:

· 1- درآزمایش نمک با اتانول مشاهده شد : نمک در اتانول حل نمی شود ونتیجه گرفتیم كه چون نمک قطبی واز نوع پیوند یونیست دراتانول كه کم قطبی است حل نمی شود.

· 2- درآزمایش گلوکز با اتانول مشاهده شد : گلوکز در اتانول کم حل می شود ونتیجه گرفتیم كه چون گلوکز قطبی است دراتانول كه کم قطبی است کم محلول می شود.

· 3- درآزمایش نفت با اتانول مشاهده شد : نفت در اتانول حل نمی شود ونتیجه گرفتیم كه چون نفت غیر قطبی است دراتانول كه کم قطبی است حل نمی شود.

مرحله سوم:اضافه کردن نمک،گلوکز و نفت به حلال هگزان

ابتدا مقداری هگزان به لوله های آزمایش اضافه می کنیم.حال در لوله ی اول به مقدار فرضی یک عدس، نمک طعام به حلال (هگزان) اضافه می کنیم. و به همین ترتیب: در لوله ی آزمایش دوم هم به مقدار فرضی یک عدس، گلوکز به حلال (هگزان)اضافه می کنیم. و در لوله ی سوم نیر به مقدارمعین، نفت به حلال (هگزان)اضافه می کنیم تا میزان حلالیت هر یک از مواد یاد شده در حلالِ هگزان را بررسی کنیم:

· 1- درآزمایش نمک با هگزان مشاهده شد : نمک در هگزان حل نمی شود ونتیجه گرفتیم كه چون نمک قطبی واز نوع پیوند یونیست درهگزان كه غیرقطبی است حل نمی شود.

· 2- درآزمایش گلوکز با هگزان مشاهده شد : گلوکز در هگزان کم حل می شود ونتیجه گرفتیم كه چون گلوکز قطبی است درهگزان كه کم قطبی است کم محلول می شود.

3- درآزمایش نفت با هگزان مشاهده شد : نفت در هگزان حل نمی شود ونتیجه گرفتیم كه چون نفت غیر قطبی است درهگزان كه کم قطبی است حل نمی شود.نـفـتگـلـوکـزسدیم کلرید

-++آب--/+-اتانول+--هگزان


راهنما: (+) به معنای محلول (-) به معنای نا محلول (+/-) به معنای کم محلول

نتیجه گیری :

مولكول های كواوالانسی قطبی درآب یاحلال های قطبی دیگرحل می شوند . كه علت این حل شدن یكی پیوندهیدروژنی است ودیگری لغزایش میزان بی نظمی .

درحقیقت نیروی دوقطبی - دوقطبی داتمی برهرماده عامل اصلی جداشدن مولكولهای كواوالانسی درآب ویادرهمدیگراست . زیراآب می تواندبا الكلها ،‌آلدهیدهاوكتونهامجتمع شود. به طوركلی الكلهاوموادی كه OH دارنددرآب حل می شوند .

درانحلال Nacl درآب مولكولهای قطبی آب تدریجاً اطراف مولكول قطبی Nacl قرارمی گیرندتاآنرا به یون های یونیزه كنند . یونهای حاصل با تعدادی از مولكولهای آب پیوند برقرار می كنندیعنی هیدراته شدن یونها رخ می دهد . به عنوان مثال درانحلال یددرآب علت اینكه یددرآب حل نشد آن ست كه پیوندهای هیدروژنی كه بین مولكول های آب برقراراست قوی ترازجاذبه ای است كه ممكن است بین مولكول های آب و یدبرقرارباشد . به عبارت دیگر نیروهای جاذبة قابل توجهی بین مولكول های یدوآب برقرار نمی شود . بلكه نیروهای دافعه به وجودآمده دمادوفازخواهیم داشت .
برچسب ها : مواد شیمیایی شارلو . شارلب , سیگما آلدریچ , مرک , scharlab , sigma-aldrich , merck , مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی ,
 

تیترازول مرک . شارلو (محلول های استاندارد)

نویسنده : Ha med | تاریخ : 07:02 ب.ظ - جمعه 19 اردیبهشت 1393


               Scharlau - Scharlab      
      
                      Merck               

تیترازول :                                               

این گروه از محصولات  به گونه ای طراحی شده اند تا پاسخگوی نیازهای مشتریهای محترم باشند. مقدار دقیق غلظت عموما بسته به میزان رقیق سازی تیترازول و با توجه به جدول ذیل قابل حصول است .  تیترازول تهیه شده و به حجم رسیده مطابق با روشهای استاندارد مربوطه و توسط مواد مرجع گواهی شده تست می شود بدیهی است این کنترل کیفیت که بر طبق اصول تجزیه تیتراسیونی امری ضروری است در صورت  عدم استفاده از تیترازول, با توجه به زمان و هزینه خرید مواد مرجع گران قیمت  برای مقادیر کم محلولهای تهیه شده در آزمایشگاه به صرفه نخواهد بود. 

بدلیل سهولت عملکرد , لیبل آمپولها از نوع خود چسب بوده که به سهولت کنده شده و دوباره به ظرف نگهداری تیترازول به حجم رسیده چسبانده شود. بسته به نوع تیترازول جنس آمپولها از مواد مختلفی از جمله پلی اتیلن خیلی مقاوم , پلی اتیلن حاوی رنگدانه سیاه و یا شیشه قهوه ای ساخته شده اند. آب مورد استفاده برای رقیق سازی باید از نوع مقطر و عاری از گاز باشد چراکه در غیر اینصورت تشخیص نقطه پایانی مشکل شده و مقدار تیتر تغییر می کند. این تیترازولها  مزایای ذیل را به همراه دارند.

حاوی غلظت دقیقی از نمونه مدنظر همچون 1N  یا 1می باشند.

زمان ماندگاری طولانی

تیتر دقیق 1.000 ± 0.2 %

قیمت مناسب و حجم کم و به طبع حمل و نقل و نگهداری ساده تر.

غلظت نهایی با توجه به میزان رقیق سازی مندرج در جدول ذیل متغییرومتفاوت خواهد بود . بعنوان نمونه چنانچه مطابق ردیف آخر جدول تیترازول 1 مول در اختیار داشته باشیم بسته به اینکه آنرا تا 0.5, 1, 2, 5 و یا 10 لیتر رقیق کنیم بترتیب غلظتهای 2, 1,  0.5, 0.2 و 0.1 مول خواهیم داشت .

محلول‌های استاندارد مورد کاربرد

محلول درصد جرمی

محلولی است که در آن مقداری ماده حل‌شونده در 100 گرم محلول ، حل شده باشد.


100*جرم محلول/جرم ماده حل شونده = درصد جرمی


در صورت و مخرج باید از یک نوع یکای جرم استفاده شود. یعنی هر دو باید برحسب میلی‌گرم ، گرم یا کیلوگرم بیان شوند. مثلا ، بر روی بر چسب محلول شست وشوی دهان نوشته می شود: "محلول استریل سدیم کلرید 9/0 درصد برای شستشو". عبارت "سدیم کلرید 9/0 درصد" یعنی در 100 گرم از این محلول 9/0 گرم سدیم کلرید وجود دارد و بقیه آن آب است.

برای محلول‌های بسیار رقیق ، معمولا غلظت بر حسب قسمت در میلیون (ppm) بیان می‌شود.


106*جرم محلول/جرم ماده حل شونده=ppm


اگر حلال ، آب باشد و مقدار ماده حل‌شونده چنان کم باشد که چگالی محلول هم‌چنان g.mL-1 1,0 باقی بماند، در اینصورت رابطه به قرار زیر خواهد بود:


لیتر محلول/میلی گرم ماده حل شونده≈ppm


از ppm برای بیان مقادیر بسیار کم کاتیون‌ها و آنیون‌ها در آب دریا ، بدن جانداران ، بافت‌های گیاهی و میزان آلاینده‌های هوا و بطور کلی ، در مواردی که مقدار ماده حل‌شونده خیلی جزئی باشد، استفاده می‌شود. 

img/daneshnameh_up/5/5c/_ggttqq_chemistry.gif


محلول گرم در لیتر (غلظت معمولی-C)

در این محلول‌ها ، مقداری ماده حل‌شونده در یک لیتر محلول وجود دارد.


حجم محلول به لیتر/مقدار ماده حل شونده به گرم= C


برای مثال ، اگر در 200 میلی‌لیتر از محلولی به اندازه 4 گرم پتاسیم کلرید حل‌شده باشد، غلظت معمولی این محلول ، 20 گرم در لیتر خواهد بود.


200ml*1 L / 1000 ml=0,2 L لیتر محلول


C=4g / 0,2 L=20 g.L-1


محلول مول در لیتر (مولار CM)

غلظت مولار رایج‌ترین روش برای بیان غلظت است و محلول مولار ، محلولی است که در هر لیتر آن ، به اندازه یک مول ماده حل‌شونده ، حل شده باشد. مانند محلول یک مول بر لیتر لیتیم کلرید که در آن ، یک لیتر محلول دارای یک مول لیتیم کلرید است.


حجم محلول (لیتر)/مقدار ماده حل شونده (مول)=غلظت مولار (M)


محلول مولال (m)

محلولی که در آن یک مول ماده حل‌شونده در یک کیلوگرم حلال شده باشد، محلول مولال نامیده می‌شود. از غلظت مولال در مطالعه خواص کولیگاتیو محلول‌ها بکار می‌رود.


مقدار ماده حل شونده (مول)/کیلوگرم حلال= غلظت مولال (m)


برای مثال ، اگر در 200 گرم آب خالص ، 0,03 مول کلرید پتاسیم حل شده باشد، مولالیته محلول عبارت خواهد بود:


200g*1 Kg/1000 g=0,2 Kg کیلوگرم حلال


مولال m=0,03(mol)/0,2Kg=0,15


محلول نرمال (N)

محلول نرمال ، محلولی است که یک اکی والان گرم ماده حل‌شونده در یک لیتر آن و یا یک میلی‌اکی‌والان گرم در هر لیتر آن حل شده باشد.


  • مفهوم اکی والان گرم: مقدار وزن اکی والان مواد مختلف طبق رابطه زیر به دست می‌آید:
    E=M/n

که M ، جرم مولکولی و n (ظرفیت) برای مواد مختلف به قرار زیر بدست می‌آید: 
مقدار n برای اسیدها برابر تعداد هیدروژن‌های اسیدی و برای بازها ، برابر تعداد -OH ، برای نمک‌ها برابر ظرفیت فلز ضرب‌در تعداد فلز و برای واکنش‌هایاکسایش- کاهش برابر درجه کاهش یا اکسایش است.


با بدست آوردن مقدار E (وزن اکی والان) می‌توان تعداد اکی‌والان را از رابطه زیر حساب کرد:


وزن اکی والان/جرم ماده برحسب گرم= =m/E تعداد اکی والان


در نتیجه ، نرمالیته یک محلول بیانگر تعداد اکی‌والان‌ها در یک لیتر محلول یا تعداد میلی‌اکی‌والان در هر میلی‌لیتر محلول می‌باشد. پس ، یک محلول 0,2 N نقره نیترات ، 0,2 میلی اکی والان (meq) از نقره‌نیترات در هر میلی‌لیتر یا 0,2 اکی والان (eq) در هر لیتر محلول دارد. 


روابط بین محلول های استاندارد

CM=C/M

C=NE
 
                                                              N=CM*n


در این روابط: CM مولاریته ، C غلظت گرم در لیتر ، N نرمالیته ، M جرم مولکولی ، E اکی والان گرم و n ظرفیت است. 
 
برچسب ها : مواد شیمیایی , شارلو , شارلب , مرک , Scharlau - Scharlab و Merck , محلول های استاندارد , مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی ,
 

آشنایی با برخی معرفهای آزمایشگاهی

نویسنده : Ha med | تاریخ : 12:02 ب.ظ - جمعه 20 دی 1392


آشنایی با برخی معرفهای آزمایشگاهی:

معرف تالنز:Tollens Reagent)):
از این معرف برای شناسایی آلدهید ها استفاده میشود. البته این معرف به آسیلوئینها- دی فنیل آمینها-آلفا نفتول و برخی فنلها نیز جواب مثبت میدهد.چون این معرف اگر خیلی بماند احتمال انفجار دارد بنابراین همیشه باید به مقدار مورد نیاز تهیه شود و اگر اضافی آمد دور ریخته شود.
برای تهیه این معرف در یک لوله آزمایش 2 میلی لیتر از محلول نیترات نقره 5% بریزید.سپس 1 قطره از محلول 10% سود به آن بیفزایید.
به این لوله قطره قطره آمونیاک 2% اضافه کنید تا اکسید نقره را حل کند و وقتی اکسید نقره حل شد دیگر آمونیاک اضافه نکنید.

معرف آمونیوم هگزانیتراتو سریم(IV):
از این معرف برای شناسایی عامل OH الکلی استفاده میشود.برای تهیه این معرف ابتدا 13 میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ را به 400 میلی لیتر آب مقطر اضافه کرده و مقدار 6/109 گرم آمونیوم هگزانیتراتو سریم را بدان اضافه کنید و تکان دهید تا حل شود.سپس حجم محلول را با آب مقطر به 500 میلی لیتر برسانید. این معرف تا یک ماه قابل استفاده است.

معرف لوکاس:Lucas Reagent)):
همانطور که میدانید از این معرف برای شناسایی نوع الکلها استفاده میشود و در واقع الکلهای نوع سوم سریعا با این معرف واکنش میدهند ولی الکلهای نوع دوم واکنشی کند داشته و الکلهای نوع اول واکنشی ندارند.
برای تهیه این معرف 136 گرم کلرید روی بدون آب را در 105 گرم اسید کلریدریک غلیظ همراه با سرد کردن حل کنید.

معرف تست یدوفرم:
از این معرف برای شناسایی متیل کتونها استفاده میشود.البته اتانل و متیل کاربینولها هم با این معرف واکنش میدهند. برای تهیه این معرف 200 گرم یدید پتاسیم و 100 گرم ید به 800 میلی لیتر آب مقطر اضافه کنید و هم بزنید تا کاملا حل شود
معرف آب برم:
از این معرف برای تشخیص وجود فنل استفاده میشود. برای تهیه آن 15 گرم پتاسیم بروماید را در 100 میلی لیتر اضافه کنید و سپس 10 گرم برم به آن بیفزایید.

فنل فتالئین: 
مقدار 1 گرم از فنل فتالئین را در 100 میلی لیتر اتانل حل کنید.

 متیل رد: 
 مقدار 100 میلی گرم از متیل رد را در 100 میلی لیتر اتانل حل کرده سپس با کاغذ صافی فیلتر کنید.

 متیل اورانژ: 
 مقدار 100 میلی گرم از متیل اورانژ را در 100 میلی لیتر آب مقطر حل کرده سپس با کاغذ صافی فیلتر کنید.

 سبز برموکرزول: 
 مقدار 50 میلی گرم از سبز برموکرزول را در 100 میلی لیتر آب مقطر حل کرده سپس با کاغذ صافی فیلتر کنید.

 آبی برموکروزول:
  مقدار 50 میلی گرم از آبی برموکرزول را در 100 میلی لیتر آب مقطر حل کرده سپس با کاغذ صافی فیلتر کنید.

  1 – نفتول: 
 مقدار 1 گرم از 1- نفتول را در 25 میلی لیتر متانل حل کنید. توجه داشته باشید که این محلول همیشه باید تازه تهیه شود.

 چسب نشاسته یا Starch: 
 مقدار 1 گرم از نشاسته را با 10 میلی گرم یدید جیوه قرمز مخلوط کرده و در حداقل آب سرد حل کنید تا حالت چسب مانند بخود بگیرد. 
 بعد از آن 200 میلی لیتر آب جوش به آن اضافه کرده و به مدت 1 دقیقه محلول را بجوشانید و همزمان هم بزنید سپس بگذارید تا سرد 
 شود. دقت کنید که همیشه از محلول رویی که شفاف است استفاده کنید. بهتر است چسب نشاسته همیشه تازه تهیه شود. 
 اگر یدید جیوه قرمز نداشته باشید زیاد مشکلی بوجود نمی آورد.
 
برچسب ها : مواد شیمیایی , مواد شیمیایی مرک و شارلو , معرفهای آزمایشگاهی , معرف لوکاس .معرف تالنز.معرف آمونیوم هگزانیتراتو سریم(IV) .معرف تست یدوفرم.معرف آب برم.فنل فتالئین. متیل رد.متیل اورانژ. سبز برموکرزول , مرک , Scharlau - Scharlab , Merck KGaA ,
 

زمینه های تجاری مرک

نویسنده : Ha med | تاریخ : 08:42 ق.ظ - سه شنبه 30 مهر 1392

 

مرک (Merck) - ابداع زندگی

Merck یک شرکت پیشرو در زمینه ی تولید محصولات کیفی با تکنولوژی بالا و نوآورانه در زمینه ی ترکیبات دارویی و اجزاء شیمایی است. حدود 39 هزار نفر کارگر در 66 کشور کار می کنند تا کیفیت زندگی بیماران را بهبود بخشند، نتیجه گرفتن و توفیق مشتریان ما را افزایش دهند و برای مواجهه با چالش های جهانی کمک کنند. درآمد کل که ما در سال 2013 تولید کردیم در 3 بخشی که کار می کنیم 11.1 بیلیون یورو بود. این بخش ها شامل مراقبت های بهداشتی، مواد کاربردی و دانش زندگی است. محصولات مرک در سرتاسر جهان شناخته شده و جاافتاده هستند. چه داروهایی که منشأ زیستی دارند، محصولات over-the-counter، محصولات  درمان آلرژی، کریستال های مایع برای نمایشگرهای  LC، رنگدانه های مرک برای پوشش ها، پلاستیک ها و صنایع چاپ و همچنین محلول های آزمایشگاهی برای پژوهش های دارو سازی و محصولات بیوتکنولوژی و خدماتی که از سوی مرک ارائه می شود در همه جا برخوردار از سطح بالای اعتماد و اطمینان هستند. مرک قدیمی ترین شرکت شیمیایی و دارو سازی جهان است. از سال 1668 نام ما همراه با ابداع، موفقیت تجاری و کارآفرینی مسئولانه بوده است. تا به امروز خاندان موسس اصلی ترین مالک شرکت باقیمانده است. ما مرک اصل هستیم و از حق خود برای برند و نام مرک در تمام جهان محافظت می کنیم تنها موارد استثناء کانادا و ایالات متحده است که ما در آنجا به EMD شناخته می شویم.

زمینه های تجاری ما

تجارت های شیمیایی و دارویی ما در سه بخش دسته بندی می شوند:

بهداشت و درمان (شامل Merck Serono، Consumer Health، Allergopharma، Biosimilars)و دانش زندگی (Merck Millipore) ومواد کاربردی.

Merck Serono  داروهای زیستی

Merck Serono، بخش تجارت داروهای زیستی مرک، فعالیتهای انتخاب شده ای در ارتباط با زمینه های درمانی بسیار ویژه ای را پیگیری می کند که اصولا توسط متخصصان انجام می شود. بسته ی Merck Serono شامل داروهای زیستی پیشتاز است که برای بیمارانی که از سرطان روده بزرگ و مقعد، تومورهای سر و گردن یا مالتیپل اسکلروسیس (MS) رنج می برند، مفید است. به علاوه Merck Serono درمانهایی برای ناباروری، اختلالات رشد، بیماری های قلبی عروقی، دیابت ها و بیماری های تیروئید ارائه می دهد.

پژوهش و توسعه در زمینه هایی از انکولوژی، ایمونو انکولوژی، بیماری های تخریب سلول عصبی (نورون)، باروری، شناخت غدد درون ریز و انواع مشابه زیستی[1] تمرکز دارد.

سلامت مصرف کننده  داروهای خارج از کانتر

فعالیت حرفه ای مربوط به سلامت مصرف کننده گستره ی وسیعی از محصولات خارج از کانتر را در بر می گیرد. برای تسکین درد مفصل ماهیچه و پشت، سرماخوردگی ها و سر دردها، درمانهایی را و همینطور برای پشتیبانی از تحرک پذیری و فعالیت فیزیکی محصولاتی را معرفی می کند. این گستره شامل مکمل های غذایی پروبیوتیک، ویتامین C و محصولاتی دارای انواع ویتامین، مواد معدنی و مغذی هایی که به سلامت زنان و بچه ها کمک می کند، نیز می شود.

Allergopharma  ایمونوتراپی آلرژی زاها

Allergopharma یکی از سازندگان پیشرو در زمینه ی امکانات تشخیص و تجویز داروها برای ایمونوتراپی آلرژی زاها (AIT) است. AIT(کم کردن حساسیت، حساسیت زدایی، ایمن سازی آلرژی) تنها روش مبتنی بر علت برای درمان آلرژی های ناشی از آلرژی زاهای اجتناب ناپذیر است. AIT اصولا توسط پزشکان متخصص آلرژی انجام می شود مانند دکترهای ENT، متخصصان پوست، متخصصان اطفال و متخصصان ریه.

این شرکت با استفاده از گروه پژوهشی خودش و همکاری با موسسات پژوهشی و سایر شرکاء به توسعه ی درک بهتر از مکانیسم ایمونولوژی که زمینه ی توسعه آلرژی ها می شود کمک می کند و فعالانه روی نسل بعدی داروهای ایمونوتراپی آلرژی زا ها کار 
میکند.

انواع مشابه زیستی

به عنوان بخشی از برنامه دراز مدتمان برای پیشنهاد راه حل های بسیار ارزشمند، ما یک واحد اختصاصی Biosimilar ایجاد کرده ایم تا بیماران بیشتری در سرتاسر جهان به محصولات بیولوژیک با کیفیت بالا دسترسی داشته باشند. این واحد در حال توسعه ی یک بسته ی Biosimilar متمرکز بر انکولوژی و اختلالات التهابی است.

Merck Millipore  ابزار دانش زندگی

Merck Millipore طیفی وسیع از تکنولوژی ها و ابزارهای اثبات شده را به همراه ابداع راه حل های اجرایی مختص مشتریانی که در مسیر پژوهش، توسعه و تولید بیوتکنولوژی و درمانهای دارویی کمک می کنند، ارائه می نماید. Merck Millipore  با داشتن بیش از 60000 محصول در سه زمینه ی تجاری  علوم زیستی، محلولهای آزمایشگاهی و محلولهای فرایندی  در صف اول تولید در صنعت مرتبط با دانش زندگی است و به عنوان یک شریک استراتژیک برای دانشمندان، مهندسان و محققان عمل می کند.

Performance Materials  مواد شیمیایی با فناوری بالا

فعالیتهای Performance Materials مواد شیمیایی خاصی را ارائه می دهد که در انواع مختلف محصولات نهایی استفاده می شود:

-       کریستالهای مایع برای نمایشگرها

-       مواد LED لامپ و همچنین مواد OLED برای لامپ و نمایشگرها

-       مواد کاربردی برای صفحات خورشیدی و روش های مرتبط به انرژی

-       رنگدانه های موثر و ترکیبات فعال و پرکننده ها برای محصولات آرایشی، غذا و تولیدات دارویی

-       رنگدانه های موثر و مواد کاربردی برای پوشش ها، رنگ ها و پلاستیک ها

-       مواد شیمیایی خاص با خلوص بالا برای صنایع الکترونیک

بسته ی کامل محصولات Performance Materials شامل گستره ی وسیعی از مواد بسیار جدید و نوآورانه برای فناوری های آینده و مواد شیمیایی هایتک برای کاربردهای پیچیده و سطح بالایی است که در خدمت گروه وسیعی از مشتریان می باشد. Merck  طی سالهای متمادی تا کنون پیشرو بازار در کریستالهای مایع برای تلویزیون های LCD و همینطور رنگدانه های موثر بوده است.

قرار گرفتن در میان مشتریان همیشه مورد توجه خاص Merck بوده است. این شرکت نه تنها خود را به عنوان یک فراهم کننده ی محصولات و مواد خام می بیند، بلکه علاوه بر این به عنوان یک شریک لایق و شایسته برای پشتیبانی از مشتریان در سرتاسر طول زنجیره ی ارزش آنها می داند.

یک تاریخچه ی موفق

Merck قدیمی ترین شرکت شیمیایی و داروسازی در جهان است. ریشه های آن به سال 1668 باز می گردد. تاریخ پر هیجان Merck را تجربه کنید و یاد بگیرید که چه چیزی این شرکت را طی قرنها شاخص و متمایز ساخته است: روحیه ی جرأت و شجاعت، چشم انداز و عزم و اراده.

به منظور مستند کردن و در اشتراک گذاشتن تاربخچه ی شرکت، Merck به محققان و بازدیدکنندگان بیرونی اجازه ی دسترسی به منابع زیر را در مکانهای مربوطه می دهد:

آرشیو و کتابخانه تاریخی

این منابع شامل حدود 2000 متر آرشیو چاپ شده و دستنوشته مانند نامه ها، قراردادها، پتنت ها، مجلات آزمایشگاهی، مشخصات ساخت و آگهی های تبلیغاتی است.قدیمی ترین سند مربوط به حدود 400 سال قبل است. بیش از 150،000 عکس و فیلم وجود دارد که تاریخچه ی شرکت در 150 سال اخیر را توضیح می دهد.

کتابخانه ی مرجع بیش از 8000 کتاب و یک کلکسیون گسترده از مجلات را دارد. انواع بسیار گسترده ای از موضوعات وجود دارد از دستورالعمل و کتاب های گیاهی قرن 15ام گرفته تا متون اختصاصی در مورد استراتژی شرکت در قرن 21.

موزه و اتاق رویدادها

در موزه که نمایشگاهی مجهز است تاریخچه ی شرکت به عنوان پیش زمینه ی موفقیت امروزی ارائه می شود. این موزه فعالیتهای روز به روز در یک شرکت را روشن و تبیین می سازد  از شروع با کار در داروخانه و پژوهش صنعتی، تولید و مدیریت همه ی راه گرفته تا ورزش های شرکت، کافه تریا یا مراکز مهد کودک.

به علاوه اتاقهایی برای سخنرانی نشست های کوچک و راجع به رویدادهای موزه ی آموزشی در دسترس هستند.

برچسب ها : Merck KGaA , Scharlau - Scharlab , زمینه های تجاری مرک , chemicalmaterials , مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی , مرک ,
 

تاریخچه کمپانی مرک آلمان Merck KGaA

نویسنده : Ha med | تاریخ : 08:02 ب.ظ - سه شنبه 11 تیر 1392


 Merck KGaAتاریخچه شرکت مرک :


منشاً و ریشه فعالیتهای مرک Merck KGaA به قرن 17 میلادی و به سال 1668 یعنی زمانی که فردریش یاکوب مرک،دارو فروشی از خطه شوینفورت مالکیت"Engle – Apoteke" ( دارو فروشی اٍنگٍل) که میراثی خانوادگی در دارمشتات را به عهده داشت بر می گردد.

در سال  1816  اٍمانوئل مرک نوه جان هاینریش مرک مشاور ارتش هس داروسازی را به ارث برد.


تواناییهای علمی امانوئل مرک در سطح فوق العاده بالایی قرار داشت و به همین دلیل تلاشهای او درآزمایشگاه داروسازی برای جداسازی آلکالوئیدها به عنوان مواد مؤثر گیاهی که کمی قبل کشف شده بودند توأم با موفقیت شد . او تولید این مواد در حجم انبوه را در 1827 تحت عنوان " مجموعه ابداعات دارویی و شیمیایی " که شامل کلیه آلکالوئیدهای شناخته شده آن زمان بود برای فروش عرضه کرد.


امانوئل مرک و همکارانش پس از این شروع موفق در آزمایشگاه داروسازی ، کارخانه شیمیایی دارویی ساختند که علاوه بر مواد اولیه داروها،مواد شیمیایی خاص دیگری را نیز در برنامه تولید داشت .بیش از800 محصول اختصاصی در کاتالوگ1860 به چشم می خورد که طی گذر به قرن بعد به 10000 محصول رسید.


هنگامی که امانوئل مرک در 1854 از دنیا رفت مدیریت داروسازی و کارخانه به وارثان او یعنی کارل ،گئورگ ،ویلهم و بقیه افتاد اما در این اثناء نیز شرکت به طور مستمر پیشرفت می کرد به گونه ای که مثلاً تعداد کارگران از 50 نفر در سال 1855 به 1000 نفر در سال 1900 رسید.

در سال 1888 بازار شاهد ورود واکنشگرهای خالص ضمانت شده مرک  با برچسب""Pro analysis بود. در سال 1899 نیز ابتدا بهنامه مواد فوتو شیمیایی و سپس در 1904 بهنامه مواد دارویی منتشر شد. در این زمان شرکت نمایندگیهای خارجی در برخی کشورها و چند دفتر بزرگ در لندن ،نیویورک و مسکو داشت.


فشار کاری و تولید مضاعف به دهه 1914 که با کمبود مواد اولیه ، کارگران ماهر و از طرف دیگر جنگ که تولید داروهای خاص را ضروری می نمود مشکل ساز بود.

پایان جنگ با از دست رفتن دفترهای خارجی شرکت از جمله  Merck & co در ایالات متحده همراه بود. در این زمان  ویتامینها به عنوان محصولاتی جدید توجه ها را به خود جلب کرده بودند. Vigantol  در سال 1927 و Cebion  در سال 1934 محصولات مرکی بودند که در این راستا معرفی شدند.

با شروع جنگ جهانی دوم مجدداً جهت گیری شرایط اقتصادی تغییر کرد،به گونه ای که کارگران ماهر و مواد اولیه روز به روز کمتر می شد. 

 در انتهای جنگ یعنی 25 مارس سال 1945 کارخانه توسط سربازان آمریکایی در حالی که بخش اعظمی از دستگاهها ویران شده بود و 70% تا 80 % ظرفیت تولید از بین رفته بود اشغال شد.


درابتدای ، پس از خاتمه جنگ شرکت فقط مجاز به جمع آوری باقیمانده های ماشینهای قابل کاربرد خود بود. در30 آوریل سال 1945 دولت نظامی اجازه تولید داروها را صادر کرد و دو ماه بعد کارخانه مجاز به تولید آفت کشها ، نگهدارهده ای غذا ، واکنشگرها و مواد شیمیایی خاص برای آزمایشگاهها شد . اصلاحات پولی  20 ژوئن سال 1948 نقطه عطفی در شکوفایی اقتصادی آلمان گردید که به معجزه اقتصادی wirtscaftswunder)) معروف است . این شکووفایی اقتصادی برا ی مرک توآم با رشد فروش برای سالها ی متمادی بود. از عوامل دارویی موفق در این زمان تهیه Corticoid مثلاً Fortecortin  که امروزه نیز مصرف می شد ، داروی سرماخوردگی Nasivin ، تهیه هورمون Cestafortin و Menavoa  ، عامل ضد حساسیت Iivin  ، Sulfonamide  ، محرک هضم  Nutrizym ، گستره عظیمی از آنتی بیوتیک  Refobacin و عامل قلبی Encordin بود.

در بخش پژوهشهای شیمیایی کار روی رنگدانهای صدفی در سال 1957 و برای بلورهای مایع ، 10 سال پس از آن آغاز شد. در بخش شیمی تجزیه نیز مرک همواره نقش پیشتازی در توسعه روشهای کروماتوگرافی داشته است. پیشینه تاریخی 300 ساله مرک درآرشیوی که از حدود سال 1905 برپا شده مستند شده است . دراین آرشیو تمام اسناد خانوادگی مرک ، داروفروشی اٍنگٍل و به طور کلی شرکت مرک جمع آوری شده است. قدیمیترین دست نوشت مربوط به یوان مرک (1642  -1573) پدر فردریش یاکوب مرک است.


امروزه آرشیو 800 متری مرک مرکز نگهداری پرونده های دوره های مختلف شرکت شامل اسناد تجاری ، مجوزها ، قراردادها ، پروتکلها ، مکاتبات ، بهنامه ها و سایر انتشارات مرک به همراه اسناد شخصی کارمندان مرک ، منابع تبلیغاتی و حدود 40000 کاتالوگ عکسبرداری شده و البته همین مقدار داده های دیجیتالی است.


مرک امروز :


هم اکنون مرک 33000 کارمند د ر شرکتهای تابعه خود در 60 کشور دنیا دارد. گروهها تولیدی مرک در  بخشهای مختلف بیش از 20000 محصول تخصصی درحیطه دارویی ، مواد شیمیایی خاص و محصولات آزمایشگاهیی را تولید می کنند.


در 1995 تشکیلات قانونی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام بدل شد که البته هنوز هم 70 درصد سهام شرکت متعلق به خانواده مرک است.


برچسب ها : مواد شیمیایی مرک , تاریخچه شرکت مرک آلمان , کمپانی مرک , merck , Merck KGaA , مرک , merckmillipore ,
دنبالک ها : مرک ,
 

ترکیب شیمیایی

نویسنده : Ha med | تاریخ : 09:30 ب.ظ - یکشنبه 9 تیر 1392ترکیب شیمیایی :

 عبارت است از گروهی از مواد شیمیایی که از دو یا چند عنصر شیمیایی مختلف که به وسیلهٔ پیوند شیمیایی به یکدیگر متصل شده‌اند و میتوانند بوسیله واکنش شیمیایی به مواد ساده تبدیل گردند.ترکیبات شیمیایی مختلف، ساختمان شیمیایی مختلفی دارند؛ به عبارت دیگر، هر ترکیب نسبت اتمی یکسانی دارد که باعث می‌شود که بصورت خاصی بوسیله پیوند شیمیایی آرایش یابد.ترکیبات شیمیایی ممکن است بصورت ترکیب مولکولها باشد که در اینصورت مولکولها با پیوند کووالانسی در کنار هم قرار میگیرد؛ همچنین ممکن است بصورت املاح باشد و بوسیله پیوند یونی به هم پیوند یابند؛ اگر ترکیب مورد نظر فلزات باشد پیوند بین ذره‌های آن پیوند فلزی و اگر از ترکیبات کمپلکس باشد، پیوند بین ذرات آن پیوند داتیو خواهد بود.عناصر شیمیایی خالص، در گروه ترکیبات شیمیایی قرار نمیگیرند حتی اگر آنها از دو یا چند اتم از یک نوع عنصر تشکیل شده باشند (مانند H۲ و S۸)

عناصر با یکدیگر ترکیب میشوند تا به حالات پایدارتر برسند.آنها به حالت پایدار میروند وقتی که به بیشترین تعداد الکترون و بیشترین سطح انرژی خود رسیده باشند که معمولاً تعداد ۲ یا ۸ ظرفیت الکترون است.به همین دلیل گازهای نجیب غالبا واکنش نشان نمیدهند:آنها ظرفیت ۸ الکترون دارند (بجز هیدروژن که فقط به ۲ ظرفیت الکترونی نیاز دارد تا به حالت پایدار برسد).برچسب ها : مواد شیمیایی . ترکیب شیمیایی.عنصر شیمیایی .لوازم آزمایشگاهی , مرک , شارلو , شارلب , Merck KGaA ,
 

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

نویسنده : Ha med | تاریخ : 04:55 ب.ظ - پنجشنبه 6 تیر 1392

مواد شیمیایی آزمایشگاهی :

 دسته ای از مواد شیمیایی است که بر اساس نیازمندیهای آزمایشگاههای کنترل کیفیت خالص سازی شده است . بعنوان نمونه چنانچه پارامتر مورد اندازه گیری خود در واکنشگرهای آنالیز حضور داشته باشد و یا سایر ناخالصی هایی که واکنشی مشابه با نمونه مورد آزمایش می دهد حضور داشته باشند بدیهی است خطاء در اندازه گیری قابل توجه خواهد بود. راه حل مناسب در این زمینه چه خواهد بود. انجمن شیمی آمریکا (American Chemical Society) که به اختصار ACS  نامیده می شود استانداردهایی در این زمینه تدوین نموده که فصل الخطاب کلیه شرکتهای بین المللی است و چنانچه به محصولات این شرکتها توجه کنید عبارت ACS که بمعنای رعایت این استاندارد برای محصول یاد شده است را خواهید دید. البته استانداردهای مشابهی در ISO و فارماکوپه های دارویی کشورهای مختلف وجود دارد که آنها نیز بسیار کاربردی هستند . در این استانداردها سعی شده تا برای ناخالصیهایی که در تجزیه نمونه های شیمیایی مختلف تداخل ایجاد می کنند حدود غلظت قابل اطمینان تعیین شود. در نتیجه چنانچه محصولی استانداردهای یاد شده را پاس کند می توان از آن در تجزیه های شیمیایی استفاده نمود.
برچسب ها : scharlau , Sigma-aldrich , Panreac , Riedel , Applichem , Merck KGaA , مرک ,
 

آخرین مطالب

» مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی ( یکشنبه 7 مرداد 1397 )
» Scharlau - Scharlab (شارلب , شارلو ) ( یکشنبه 3 مرداد 1395 )
» تولید کننده گیره مبرد ( بـورت ) روکش دار و گیره بالن پیچ آبی ، نوا دوبل (فلزی) ( شنبه 16 آبان 1394 )
» آشنایی و کاربرد با وسایل آزمایشگاهی ( چهارشنبه 10 تیر 1394 )
» Merck ، Scharlau ، Sigma-Aldrich ، Panreac ، Riedel ، Applichem ،Fluka ، CDH ،SD Fine ( سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 )
» قسمتی از مواد شیمیایی شارلو 2 ( دوشنبه 19 خرداد 1393 )
» قسمتی از مواد شیمیایی شارلو 1 ( سه شنبه 13 خرداد 1393 )
» حلالیت چست ( دوشنبه 22 اردیبهشت 1393 )
» تیترازول مرک . شارلو (محلول های استاندارد) ( جمعه 19 اردیبهشت 1393 )
» آشنایی و کاربرد با وسایل آزمایشگاهی ( پنجشنبه 10 بهمن 1392 )
» آشنایی با برخی معرفهای آزمایشگاهی ( جمعه 20 دی 1392 )
» کاربرد داروئی مواد شیمیایی ( دوشنبه 2 دی 1392 )
» زمینه های تجاری مرک ( سه شنبه 30 مهر 1392 )
» معرفی عناصر جدول مندلیف بریلیم . لیتیم .نیکل ( پنجشنبه 7 شهریور 1392 )
» معرفی عناصر جدول مندلیف :آرسنیک . سرب ( چهارشنبه 6 شهریور 1392 )
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات