گیره بالون
مواد شیمیایی
مواد آزمایشگاهی
 
 
 
Merck ، Scharlau ، Sigma-Aldrich ، Panreac ، Riedel ، Applichem ، Fluka ، CDH ، SD Fine ، DAEJUNG ، DUKSAN ، PARS CHEMIE

Merck ، Scharlau ، Sigma-Aldrich ، Panreac ، Riedel ، Applichem ،Fluka ، CDH ،SD Fine

نویسنده : Ha med | تاریخ : 11:04 ق.ظ - سه شنبه 8 اردیبهشت 1394


Merck ، Scharlau ، Sigma-Aldrich ، Panreac ، Riedel ، Applichem ، Fluka ، CDH ، SD Fine


1 12 Acetone for gas chromatography SupraSolv®
2 Acetic acid 1/10 /USSR
3 33209 Acetic acid min 99.8%/Sigma-Aldrich
4 974 Allyl alcohol for synthesis
5 1271 Alkaliblau Indikator
6 Ammonium dichromate CP /JHD
7 10011 Ammonia Solution AnalaR /BDH
8 AL0127 n-Amyl alcohol /Scharlau
9 212722 Antimonio /Panreac
10 28604 Astra- Diamond Green  G X /Riedel
11 9200 Azur I
12 BA0055 Barium chloride dihydrate , reagent grade/Scharlau
13 BA0053 Barium chloride dihydrate , extra pure/Scharlau
14 820138 1.2.4Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride for synthesis
15 Benzyl Benzoate B.P
16 1825 Beryllium oxid anhydrous ,extra pure
17 چینی Bismarck brown Y
18 100165 Boric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
19 Boric acid (ACS) pure p.a /POCH
20 BR0120 N-Bromosuccinimide,extra pure / Scharlau
21 B5705 Brilliant cresol blue/SCP
22 VE0070 Bromocresol green ,indicator
23 103025 Bromocresol purple
24 چینی Bromocresol purple (AR) /Kermel
25 20018 Bromophenol red /BDH
26 3023 Bromophenol red indicator
27 1990 1-Butanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
28 102002 Cadmium acetate dihydrate extra pure
29 CA0190 Calcium chloride anhydrous , granulated , extra pure
30 27856 Calcium chloride fused granular3-8 mesh/BDH
31 2053 Calcium granular particle size about 2-6 mm LAB
32 20305 Calcium nitratetetrahydrate AR/SDFCL
33 251179 Canada Balsam for clinical diagnosis /Panreac
34 166 Carbonat de bismuth/Paris
35 2223 Carbon tetrachloride for liquid chromatography LiChrosolv®
36 CA0380 Carmine C.l.75470, for microscopy
37 122509 Cesium chloride for analysis /Panreac
38 802809 2-Chloropropane for synthesis
39 39512 Chromosorb  W NAW /Riedel
40 39507 Chromosorb  P NAW /Riedel
41 102533 Cobalt(II) chloride hexahydrate extra pure
42 2544 Cobalt oxide G R
43 2588 Coffeine sodium benzoate powder
44 61145 Copper acetate monohydrate  purum p.a/Fluka
45 CR0135 Cryolite ,sYnthesis grade
46 VI0025 Crystal violet, C.l.42555,indicator, extra pure
47 27826 Cumene (iso – propylbenzene)  /BDH
48 13034 4-4Diantipyrylmethane/BDH
49 DI0972 N,N-Dimethylaniline , synthesis grade / Scharlau
50 3457 2.5Dimethylbenzenesulfonic acid 
51 803238 1,2-Dichlorobenzene for synthesis
52 DI0415 2.6-Dichlorophenol-indophenoi sodium salt dihydrate reagent/Scharlau
53 930 Diethyl ether for spectroscopy Uvasol®
54 3053 N,N-Dimethylformamide GR for analysis ACS,ISO,Reag.Ph Eur
55 DI1225 2-4Dinitrophenydrazine, reagent grade/Scharlau
56 BA0060 Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, reagent grade
57 3091 Diphenylcarbazide GR for analysis
58 3091 Diphenylcarbazide GR for analysis
59 ET0085 Diisopropyl ether , synthesis grade/Scharlau
60 107961 Entellan® new rapid mounting medium for microscopy
61 32752 Eriochromcyanin/Riedel
62 32752 Eriochromcyanin/Riedel
63 NE0045 Eriochrome blach T,C.l 14645 indicator/Scharlau
64 3168 Eriochrome blue-black B PM metal indicator
65 3164 Eriochrome cyanine R GR for analysis (reagent of aluminium
66 9021 Esbach reagent
67 141317 Ethylene glycol mono - ethyl ether/Panreac
68 121869 Ethylenediamine PA/Panreac
69 161897 Ethylene glycol mono methyl ether,99% PS/Panreac
70 138962 Ethyl red ph=4.5 - 5.5/ BDH
71 892 Ethyl orthoformate pure
72 90582 Ferrous iodide B.P.C /England
73 L14980 Glycoli acid 67% ag .soln/ ALFA Aesar
74 347107 Gum arabic/CARLO ERBA
75 404111 Hydrochloric acid 1N/CARLO ERBA
76 404211 Hydrochloric acid 0.1N/CARLO ERBA
77 7657 Lactose monohydrate (milk sugar) for microbiology درباز    
78 004343 Lead sulphite/BDH
79 5312 Litmus extra pure indicator
80 5809 Magnesia rods for the phosphorus salt pearls LAB
81 12297 Magnesium chromate/Riedel
82 MA0048 Magnesium nitrate hexahydrate,extra pure
83 141404 Magnesium sulphate 7-hydrate
84 934045 Malachite green  for microscopy/CDH
85 5977 Marble powder for water analysis
86 6059 Methyl benzoate extra pure
87 Methyl bromide/ USA
88 Methyl red  ind/POCH
89 106075 Methyl red sodium salt (C.I. 13020) water-soluble indicator
90 5998 Metachromgelb
91 6008 Methanol extra pure Ph Eur,BP,NF
92 32213 Methanol puriss.p.a ACS reagent grade /Sigma-Aldrich
93 6130 Mixed indicator 5 for ammonia titrations
94 532 Molybdatophosphoric acid hydrate GR for analysis ACS,Reag. P
95 400 Molybdic acid about 85% MoO3 (containing ammonium molybdate)
96 Natrium arsanilic
97 4040 Neufuchsin
98 38270 Nitric acid 0.1mol/Riedel
99 30709 Nitric acid 65%/Sigma-Aldrich
100 OR0020 Orcein, for microscopy
101 OR0035 Orcinol monohydrate ,extra pure
102 6888 Papanicolaou's solution 2a Orange G solution (OG 6) for cyto
103 Paraplast  55-57 C /USA
104 1775 Petroleum benzine GR for analysis boiling range 40-70°C ,
105 10197 Petroleum spirit 60 - 80 / BDH
106 38090 Potassium bomide 0.1N /Riedel
107 141494 Potassium chloride PRS
108 PO0266 Potassium hydroxide,pellets , extra pure /Scharlau
109 PO0280 Potassium hydroxide, solution1 mol/(1) N)
110 30120 Potassium iodate /Riedel
111 PO0410 Potassium iodide .reagent grade/Scharlau
112 60472 Potassium  permangnate 0.02 mol/1 (0.1) standard TiT/Fluka
113 5117 Potassium pyroantimonate GR
114 921433 Phenanthroline Ar -1.10 /JHD
115 144852 Phenol, crystallized/Panreac
116 109535 pH-indicator strips(non-bleeding)pH 0-14
117 30417 Phosphoric acid, 85%ACS reagent/Sigma-Aldrich
118 39537 Porapak Q /Riedel
119 996 1-Propanol extra pure
120 6595 Rhodizonic acid disodium salt indicator for sulfate titratio
121 6595 Rhodizonic acid disodium salt indicator for sulfate titratio
122 A4439 Rose bengal C.L 45440/Applichem
123 81533 Silicegel 60     70-230 mesh` / Mn                                              
124 PL0070 Silver sulfate ,extra pure /Scharlau
125 SO0032 Sodium acetate anhydrous,extra pure/Scharlau
126 SO0035 Sodium acetate anhydrous,reagent grade/Scharlau
127 38150 Sodium arsenite 0.05mol/Riedel
128 SO0091 Sodium azide, extra pure/Scharlau
129 SO0250 Sodium chromate , reagent grade
130 SO0199 Sodium citrate dihydrate,extra pure/tri
131 SO0333 Sodium dihydrogen phosphate monohydrate,extra pure /Scharlau
132 901632 Sodium diphenylamine -4-sulfonate /JHD
133 SO0337 Sodium hydrogen phosphate anhydrous , reagent grade /di-
134 REACHM Sodium meta bisulfite pure/USSR
135 SO0565 Sodium metaperiodate ,reagent grade/Scharlau
136 71800 Sodium oxalate puriss.p.a 99.5% /Fluka
137 6557 di-Sodium oxalate GR for analysis 
138 SO0535 Sodium perchlorate monohydrate , extra pure/Scharlau
139 40216 Sodium silicate solution/SDFCL
140 REACHM Sodium sulfite anh pure/USSR
141 SO0672 Sodium sulfite ,extra pure/Scharlau
142 SO0665 Sodium sulfate anhydrous, powder ,extra pure/Scharlau
143 6672 Sodium tungstate dihydrate extra pure
144 6673 Sodium tungstate dihydrate GR for analysis
145 14304 Sodium tungstate-2- hydrate pure/Riedel
146 44095 Soya bean meal/BDH
147 760280 Stanard methylene blue tablets/BDH
148 ES0063 Tin (II) chloride dihydrate , extra pure/Scharlau
149 Tin (II) sulfate pure/POCH
150 Tin (II) oxide pure/POCH
151 Tin powder for laborat use 99.85%/POCH
152 Tin(II)chloride anhydrous pure/POCH
153 ES0065 Tin(IV) chloride , synthesis grade/Scharlau
154 958 Trichloroethylene extra pure
155 20370 Triethanolamine AR/SDFCL
156 821177 Trimethylamine (50% solution in water) for synthesis
157 161955 o-Toluidina / Panreac
158 131745 Tolueno PA/Panreac
159 582 Tungstophosphoric acid hydrate cryst. extra pure
160 TW0040 Tween 40,extra pure/Scharlau
161 947201 Vanadium (V) oxide/Fluka
162 1383 Wright's eosin methylene blue solution for microscopy
163 822337 m-Xylene for synthesis 
164 141787 Zinc nitrate 6-hydrate PRS
165 CI0207 Zinc sulfate heptahydrate,reagent grade/Scharlau
166 Zinc valerianate/Berlin
برچسب ها : مواد شیمیایی , مرک , شارلو , پانراک , فلوکا , Merck , Scharlau ,
 

تاریخچه شركت سیگما. آلدریچ Sigma-Aldrich

نویسنده : Ha med | تاریخ : 08:45 ب.ظ - سه شنبه 11 تیر 1392

تاریخچه شركت Sigma-Aldrich

سیگما – آلدریچ، بزرگترین شركت عرضه كننده مواد آزمایشگاهی بیوشیمایی و شیمیایی آلی در جهان می­باشد. هر روزه بیش از  یك میلیون مشتری در سراسر جهان محصولات این شركت را به دلیل كیفیت آن، تحویل به موقع آن مورد استفاده قرار می­دهند. این شركت دارای سابقه­ای غنی و سرشار از نوآوری­ می­باشد.

كمپانی Simga@Chemical

آغاز به كار این كمپانی در سال 1934 در سنت لوئیس می­باشد، هنگامی كه دو برادر به نامهای Aaron Fischer و Bernard Fischlowitz یك شركت مشاوره كوچك را راه اندازی كردند. این دو مهندس شیمی، شركت خود را به عنوان شركت مادر كمپانی شیمیایی Sigma نامگذاری كردند و با تولید محصولات متنوعی از قبیل مواد آرایشی، براق كننده كفش، چسب و جوهر برای مقواهای بسته بندی، مشاركت تنگاتنگی را با سایر مشاغل در سنت لوییس برقرار كرد. این شركت یكی مهندس مشاور خارج از دانشگاه واشنتگن در سنت لوئیس به نام Dan Broida را به منظور مشاوره شركت در امور مشاوره و تولید استخدام كرد.


در طول جنگ جهانی دوم، Midwest به تولید اجزای مهمات پرداخت. همچنین نیاز به ساخارین در طول این مدت زیاد بود و ذخیره آن ناكافی بود. برای تأمین نیاز به این مواد، Broida كمپانی مواد شیمیایی Sigma را به عنوان یك بخش از مشاوران Midwest ایجاد كرد. برای یك سال، كمپانی­های اصلی توزیع كننده­ ساخارین را با سرعتی كه كمپانی sigma قادر به تولید آن بود، خریداری می­كردند. زمانی كه جنگ پایان یافت، منابع تأمین بسیاری از مواد خام فراوان شد و كمپانی سیگما مجبور به خروج از بازار شد.

كمپانی sigma در جستجوی یك راهبرد جدید، به تحقیقات در مورد مواد بیوشیمیایی روی آورد و Lou Berger یكی از دوستان Broida یك مدرك فوق لیسانس خود را در رشته بیوشیمی از دانشگاه واشنگتن تحت نظر Carl و Gerty Cori كه برندگان جایزه نوبل بودند، گرفته بود، رجوع كرد. به عنوان یك دانشجوی فارق التحصیل، یكی از زمینه­های تحقیقاتی Berger استخراج آدنوزین تری فسفات (ATP) از ماهیچه خرگوش بود. مولكول ATP اصلی ترین منبع تأمین انرژی در ارگانیسم­های زنده به شمار می­رود و به طور گسترده­ای در تحقیقات Carl مورد استفاده قرار می­گرفت. این افراد در این زمان، نیاز به ATP به مقدار زیاد داشتند. در این زمان Berger پیشنهاد كرد كه كمپانی سیگما این تركیب را در مقیاس بالا تولید كند و پروسه خود را به پرسنل شركت Sigma آموزش داد. یك آگهی كوچك در یك مجله علمی در این خصوص منجر به سفارشات گسترده این ماده شده و Broida تولید این ماده را گسترده كرد. در طول 2 سال، شركت Sigma تولید مشتقات ATPرا با خلوص بالا انجام داد.

پس از آن سیگما با تولید طیف گسترده­تری از محصولات كلینیكی و مواد بیوشیمیایی وارد دهه بعدی شد. در سال 1964، شركت Sigma در لندن به منظور ایجاد موقعیت­های فعال­تر شكل گرفت. سپس یک شعبه در مونیخ آلمان غربی در سال 1974 شكل گرفت.

كمپانی Aldrich Chemical Co

فردی به نام  Alfred R. Bader  یك مهاجر استرالیایی و فارغ التحصیل رشته شیمی از دانشگاه هاروارد بود سرگرم ایده آغاز به كار یك شركت فروش مواد شیمیایی تحقیقاتی در سال 1949 شد.

او می­دانست كه شیمی دانان نیاز به طیف گسترده­تری از مواد شیمیایی با قابلیت آسانتر تحویل و خدمات بهتر دارند. به همین منظور Bader  و Jack Eisendrathكمپانی مواد شیمیایی آلدریچ را در Milwaukee در سال 1951 تأسیس كردند.

آلدریچ به عنوان اولین محصول 1-methyl – 3 – nitro –1- nitrosoguanidin (MNNG) را تولید كرد. این ماده یك ما ده متیله كننده بود كه به طور گسترده­ای مورد استفاده قرار می­گرفت. محصولات دیگر این شركت شامل 3-hydroxypyridine, كه بعدها به عنوان پرفروش­ترین محصول شركت بود، Ethyl dizoacetate و Tetraqnitomethane و Ethanedithiol بود.


از سال 1951 تا 1954 Bader همكاری نزدیكی را با اروپا و انگلستان در تولید مواد شیمیای مورد نیاز این كشورها داشت. این شركت، پس از 1950 با رشد گسترده این شركت و تنوع محصولات تولید شده،‌ فعالیت های خود را ادامه داد.

كتابخانه شركت شیمیای آلدریچ به جمع آوری نمونه تحقیقات ارزشمند محققان دانشگاهی و همچنین محققان فوت كرده و بازخرید آنها پرداخت. همچنین این شركت بخش بزرگی از نمونه­های ماین كتابخانه از كمك دانشمندان و شیمی دانان مشهوری به عنوان نمونه هنری گیلمن، جورج ویتیگ، رابرت وودوارد و لویی و ماری فیسر به دست آمد. كتابخانه شركت شیمیایی آلدریچ منجر به كشف و تجاری سازی تركیبات شیمیایی ارزشمند به عنوان نمونه Roundup شد كه بر پایه مواد موجود در كتابخانه به دست آمده بودند.

اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60، شاهد افزایش اهمیت تولید محصولات آرایشی و فروش گسترده محصولات شركت آلدریچ در اقصی نقاط جهان بود. در طول سالیان بعدی، این فعالیت­ها در قالب مواد شیمیای Sigma-Aldrich (SAFC) ادامه پیدا كرد. و هم اكنون یكی از چهار حوزه فعالیت شركت Sigma-Aldrich را تشكیل می­دهد.

یك فرصت قابل توجهی كه در 1970 به وجود آمد، زمانی بودكه پروفسور براون از دانشگاه پوردو از شركت آدریچ خواست تا برای توسعه بیشتر و تجاری سازی تكنولوژی Hydroboration و organoborane كه او ایجاد و ثبت كرده بود فعالیت كند. این امر موجب ایجاد Aldrich-Boranes كه به تولید معرفهایHydroboration می­ پرداخت. یكی از اولین تركیباتی كه توسط این كمپانی تولید شد، Borane-THF-9-BBN و borane-methyl sulfide بود.


شركت Sigma-Aldrich

در هنگام تغییر روند تحقیقات شیمیایی، این دو شركت متوجه شدند كه محصولات آنها با یكدیگر مكمل هستند. به همین دلیل، این دو شركت با یكدیگر ادغام شده و شركت سیگما آلدریچ را به وجود آوردند. با این ادغام، امكان گسترده تر و منابع بیشتر، رشد اقتصادی سالیانه دو رقمی را برای این شركت ایجاد كرد.

شركت سیگما آدریچ برای توسعه بین المللی در سال 1980 با افتتاح شركتهای تابعه در فرانسه، بلژیك، ژاپن، ایتالیا، هلند و اسپانیا را ایجاد كرد. با اكتساب  Biomakor   در سال 1986 و  Fluka در سال 1989 در Switzerland این شركت گسترده تر و قوی تر شد. شركت سیگما آلدریچ با افزایش حضور در بازارهای بین المللی در طول دهه 1990، در حدود 20 دفتر را ایجاد كرد. با ایجاد یك شركت تابعه در اسكاندیناوی، سیگما آلدریچ چهار نمایندگی مجاز فروش محصولات خود را به دست آورد كه شامل سیگما آلدریچ سوئد، نروژ، فنلاند و دانمارك شد. پس از سقوط دیوار برلین، شركت بازارهای جدید را با بازكردن شركتهای تابعه در لهستان، جمهوری چك، مجارستان و با دستیابی یك مركز فروش در روسیه آغاز كرد. این شركت به دلیل حضور گسترده در جهان به عنوان CALPA (كانادا، آسیا و اقیانوسیه و آمریكای لاتین)‌شناخته می­شود. سیگما آلدریچ دفاتر و انبارهای توزیع را در استرالیا نیز افتتاح كرد و پس از آن در هند، كره جنوبی، سنگاپور، مالزی و همچنین كانادا مكزیك،‌ برزیل و آرژانتین در آمریكا كار خود را ادامه داد. در واقع این تنها آغاز كار بود.

با اكتساب Supelco در 1993 و Riedel de haen در 1997، به شركت سیما آلدریچ قابلیت­های كروماتوگرافی و آنالیتیكی اضافه كرد. كمپانی استراتژی رشد خود را ادامه داد. در سال 2000 شركت به ركورد 1 بیلیون دلار فروش رسید در حالیكه 6000 كارمند در 33 كشور دنیا داشت.

در سال 2001، شركت سیگما آلدریچ، Isotec را به دست آورد كه پیشرو در تولید ایزوتوپ­ها بود. محصولات این شركت در تحقیقات پایه و تشخیصی و همچنین تشخیص بیماریها مورد استفاده قرار می­گرفت. در همان سال، كمپانی دفتر 55 میلیون دلاری علوم زیستی و تكنولوژیهای برتر را در سنت لوییس تأسیس كرد.

در سال 2004، شركت Ultrafine، تولید كننده سرویسهای تولیدی برای توسعه داروها و Tetrionics، تولید كننده مواد فعال دارویی سیتوتوكسیك به عنوان یك قطعه استراتژیك در سوددهی كمپانی مد نظر قرار گرفت.

در سال بعد، شركت سیگما آلدریچ با اعلام چهار واحد كسب و كار جدید مشتوری محور با تمركز قوی بر گسترش جغرافیایی و فروش اینترنتی و بهبود فرایند تولید كار خود را ادامه داد. پس ا ز آن Jai Nagarkatti رئیس قبلی كمپانی آلدریچ، به عنوان رئیس كمپانی سیگما آلدریچ انتخاب شد.

سیگما آلدریچ با به دست آوردن JRH Biosciences یك تأمین كنند عمده محصولات كشت سلولی برای صنایع داروسازی و بیوتكنولوژی شد و گروه Proligo كه تأمین كننده جهانی تحقیقات ژنومیك می­باشد، گسترده تر شد. در سال 2005 این كمپانی با اعلام عضویت در كنسرسیوم RNAi به مؤسساتی از قبیل MIT و Harvardو Eli lily پیوست. سیگما آلدریچ بعدا از طریق اكتساب شركت Biining  superior chemicals and instrument  در چین، شركت Iropharm در ایرلند، شركت Pharmorphix  در انگلستان گسترش بیشتری یافت. شركت در سال 2009 با به دست آوردن Chemonavigator و در همان سال با به دست آوردن تكنولوژی Compozr Zinc Finger تكنولوژی انگشت روی توسعه بیشتری پیدا كرد.

بعد از سال 1975، این شركت با رشد لگاریتمی و ایجاد تغییرات مثبت در شركت به منظور حضور شركت در علم و تكنولوژی آینده، موفقیت چشم گیری به دست آورد. یكی از این تغییرات، ورود شركت به اینترنت و بازارهای الكترونیك بود. هم اكنون بیش از 45% از كل فروش شركت از طریق اینترنت انجام می­شود. هم اكنون در حدود 65% فروش شركت از خارج از آمریكا می­باشد.

موفقیت آینده ما، به نوآوری در محصولات، تكنولوژی سریعتر و استفاده از ابزارهای پیشرفته بستگی دارد تا به موفقیت مشتریان كمك كند. برای دستیابی به این هدف، استراتژی جدید كمپانی نوآوری و ورود بیشتر به بازار و افزایش قدرت علمی در زمینه شیمی آنالیتیكی و بیولوژی شركت می­باشد. 

امروزه شركت در حدود 147000 محصول شیمیایی (48000 آنها تولیدی شركت است) و40.000 ایتم­های تجهیزاتی را تولید می­كند. هم اكنون ما محصولات خود را به 150 كشور دنیا ارسال می­كنیم. شركت با 8.000 كارمند، در 40 كشور به كمك محققین علوم مختلف با هدف بهبود كیفیت زندگیمی­پردازد.


درباره سیگما آلدریچ:

شركت سیگما آلدریچ، یك شركت پیشرو در زمینه علوم زیستی با تكنولوژی بالا شامل مواد بیوشیمیایی، محصولات شیمیایی ارگانیك، كیت ها و سرویس­های مورد استفاده در تحقیقات دانشچمندان شامل تحقیقات پروتئومیكس و ژنومیكس، بیوتكنولوژی، فارماكولوژی، تشخیص بیماری و همچنین تكنولوژی­های برتر می­باشد.

مشتریان سیگما آلدریچ بیش از 3/1 میلیون دانشمند و محقق در زمینه علوم زیستی در 35 كشور دنیا می­باشد و 9000 كارمند در زمینه ارائه سرویس­های خدماتی در اقصی نقاط دنیا دارد. شركت سیگما آلدریچ متعهد به افزایش موفقیت مشتریان از طریق نو آوری در علوم زیستی و تكنولوژیكی برتر می­باشد. برای اطلاعات بیشتر درباره سیگماآلدریچ، لطفا به وبسایت شركت در www.sigma-aldrich.com مراجعه كنید.


 
برچسب ها : تاریخچه شركت سیگما. آلدریچ , Sigma-Aldrich , مواد شیمیایی سیگما آلدریچ , فروش محصولات سیگما آلدریچ , كمپانی Simga@Chemical , فلوکا , Fluka ,
دنبالک ها : سایت سیگما آلدریچ ,
 

آخرین مطالب

» مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی ( یکشنبه 7 مرداد 1397 )
» Scharlau - Scharlab (شارلب , شارلو ) ( یکشنبه 3 مرداد 1395 )
» تولید کننده گیره مبرد ( بـورت ) روکش دار و گیره بالن پیچ آبی ، نوا دوبل (فلزی) ( شنبه 16 آبان 1394 )
» آشنایی و کاربرد با وسایل آزمایشگاهی ( چهارشنبه 10 تیر 1394 )
» Merck ، Scharlau ، Sigma-Aldrich ، Panreac ، Riedel ، Applichem ،Fluka ، CDH ،SD Fine ( سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 )
» قسمتی از مواد شیمیایی شارلو 2 ( دوشنبه 19 خرداد 1393 )
» قسمتی از مواد شیمیایی شارلو 1 ( سه شنبه 13 خرداد 1393 )
» حلالیت چست ( دوشنبه 22 اردیبهشت 1393 )
» تیترازول مرک . شارلو (محلول های استاندارد) ( جمعه 19 اردیبهشت 1393 )
» آشنایی و کاربرد با وسایل آزمایشگاهی ( پنجشنبه 10 بهمن 1392 )
» آشنایی با برخی معرفهای آزمایشگاهی ( جمعه 20 دی 1392 )
» کاربرد داروئی مواد شیمیایی ( دوشنبه 2 دی 1392 )
» زمینه های تجاری مرک ( سه شنبه 30 مهر 1392 )
» معرفی عناصر جدول مندلیف بریلیم . لیتیم .نیکل ( پنجشنبه 7 شهریور 1392 )
» معرفی عناصر جدول مندلیف :آرسنیک . سرب ( چهارشنبه 6 شهریور 1392 )
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات